her må man forholde seg til  i tanker i eget hode  – og verden for øvrig
teksten er fotografert på en transportconteiner

utsikt og innsikt